Chalusien enrobé bruschetta

* Photo non contractuelle

Chalusien enrobé bruschetta

Chèvrerie de la Peytavigne

AB

3,40 €

 

Tomate, ail, oignon, poivron, basilic, origan